Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Förändringar inom Nordkalks kommunikation och marknadsföring

(info a nordkalk.com), 2019-11-22

Som ett led i förändringen av Nordkalks verksamhetsmodell den 1 november 2019, ändrades funktionen Kommunikation & marknadsföring till Kommunikation och varumärke, och marknadsföringen blev en del av de regionala försäljningsorganisationerna.

Funktionen Kommunikation och varumärke kommer att ledas av Hanne Mäkelä, som har utnämnts till Chief Communications and Brand Officer för Nordkalkkoncernen. Hon börjar i december. Hanne kommer att rapportera till VD Paul Gustavsson och ingå i Nordkalks ledningsgrupp. För tillfället är hon ännu Communications och Brand Director hos Lassila & Tikanoja Abp.

Teamets övriga medlemmar är Tiina Roine och Ewa Slusarczyk-Kita. Förutom uppgifterna inom koncernkommunikationen kommer Tiina att ha hand om kommunikationen i Nordeuropa (NE) och Ewa i Centraleuropa (CE).

Izabela Ironmonger sköter marknadsföringen i CE och Jenni Westerlund i NE.

Nordkalks nuvarande kommunikationsdirektör Anne Foley meddelade i våras att hon önskar lämna sin post. Anne är ansvarig för kommunikationen tills Hanne börjar i Nordkalk och hon kommer därefter att stöda teamet under en övergångsperiod.

Ytterligare uppgifter: Anne Foley, +358 20 753 7101

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.