KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Bränd kalk

Nordkalk erbjuder högkvalitativ bränd kalk (kalciumoxid) i olika fraktioner, från finmalda produkter till olika fraktioner med låg andel finmaterial. Nordkalk QL används ofta i cellulosa och papper, metaller samt i gruv- och anläggningsapplikationer .

Nordkalks varumärken för bränd kalk är Nordkalk QL och Nordkalk Terra.  

  • Nordkalk QL: bränd kalk i hög kvalitet för olika tillämpningar.
  • Nordkalk Terra: är en kalkbaserad markstabiliseringsprodukt. Nordkalk Terra används också som vidhäftningsmedel för asfalt.
  • Nordkalk Fostop Strukturkalk: är en kalkbaserad produkt som förbättrar jordstrukturen och förhindrar fosforläckage.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.