KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk QL

Nordkalk erbjuder högkvalitativ bränd kalk i olika fraktioner, från finmalda produkter till olika fraktioner med låg andel finmaterial. Nordkalk QL (Quick Lime) är Nordkalks varumärke för bränd kalk som är väl anpassad för vattenrening, bygg, cellulosaindustrin, och gruv- och stålindustrins specifika behov och önskemål. Den framställs genom att vi kalcinerar krossad och siktad kalksten under mycket hög temperatur (1100°C) i en roter- eller schaktugn.

Nordkalk QL i Mark och bygg

Bränd kalk med 0,2 mm. Den är ett basmaterial för ytstabilisering som även används som delmaterial i blandningar med cement eller slagg.

Nordkalk QL i Vattenbehandling

Nordkalk QL används för vattenrening – både när det gäller dricksvatten, avloppsvatten och processvatten från industrin.

Nordkalk QL i Stål- och gruvindustrin

Nordkalk QL är ren med låga halter PFG (processfrämmande grundämnen). Den har också en hög och jämn kvalitet och är mycket reaktiv. Olika brända kalker har olika egenskaper, där schaktugnsbränd kalk kan krävas av vissa applikationer och där roterugnsbränd kan vara avgörande för andra applikationer. Vidare är kalkens renhetskrav viktigt, där svavel och fosfor utgör viktiga element, och i många fall ska hållas på en låg nivå.

Nordkalk QL i Pappers- och massaindustrin

Bränd kalk spelar en central roll vid cellulosatillverkning och vid framställning av PCC för pappersproduktion. Den skapas när vi kalcinerar krossad och siktad kalksten under mycket hög temperatur (1100°C) i en roter- eller schaktugn. Vi erbjuder högkvalitativ bränd kalk baserad på varierande råvaror, reaktivitet och fraktioner för att passa våra kunders olika behov. Nordkalk QL (Quick Lime) är vårt varumärke för produkter anpassad för bland annat pappers- och massaindustrin.

Nordkalk QL Tilcon och Nordkalk QL Eurolime har hög renhet kombinerat med låg reaktivitet anpassad för kausticeringsprocessen. Nordkalk QL VE har extremt hög renhet kombinerat med hög reaktivitet anpassad för tillverkning av PCC. Kvalitet och halten aktivt CaO är garanterat hög och jämn i alla våra produkter, vilket gör att våra kunder alltid kan lita på en jämn stabil funktion i sina applikationer.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Solveig Jakobsson
Solveig Jakobsson
Sales Manager
Energy and Water
Erik Degerstedt
Erik Degerstedt
Key Account Manager
Stål-, gruv- och kemisk industri
Peter Åkerblom
Peter Åkerblom
Key Account Manager
Cellulosa & papper, bygg

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.