KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk QL

Bränd kalk framställs genom att man kalcinerar krossad och siktad kalksten i en roter- eller schaktugn.

Kalkstenen (CaCO3) omvandlas då till kalciumoxid, det vill säga bränd kalk (CaO) och koldioxid (CO2) avgår. Denna reaktion, som kallas kalcinering och sker industriellt i temperaturer på ca 1.100° C eller mer. I en roterugn varar kalcineringsprocessen cirka 4-6 timmar; i en schaktugn tar kalcineringen ca 24-36 timmar.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Henrik Nordholm
Henrik Nordholm
Sales Development Manager
Miljö, Fostop
Peter Svangård
Peter Svangård
Sales Manager
Stål- och gruvindustri
Mikael Dellhammar
Mikael Dellhammar
Sales Manager
Bygg och anläggning

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.