Nordkalk Terra

- gjord för jorden

Nordkalk Terra

Nordkalk Terra är produkter som utvecklats speciellt för markstabilisering och asfaltstillverkning. Kalkbaserade stabiliseringsprodukter bidrar till att ge en kostnadseffektiv och stark, hållbar grund för alla jordarter, även i krävande förhållanden. I asfaltstillverkning används Nordkalk Terra som vidhäftningsmedel mellan bitumen och stenmaterial.

Lösningen vid svåra förhållanden

Produkterna är lämpliga för att stabilisera både våt och mjuk lerjord, och möjliggör konstruktioner även vid svåra markförhållanden. Jämfört med andra metoder är kalkbaserade stabiliseringsprodukter en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning. Produkterna kan användas både vid djupstabilisering med pelare eller ytstabilisering där bindemedlet fräses ner i marken.

Produkter för djup- och ytstabilisering

Stabilisering används vid väg- och järnvägsbyggnad, grundläggning för byggnader, släntstabilisering och vibrationsdämpning. Djupstabilisering förhindrar fördjupningar i marken och förbättrar markens bärighet. För stabilisering med pelare tillförs Nordkalk Terra jorden, som härdar för att bilda en pelare som normalt är 500 till 800 mm i diameter. Djupet av pelaren varierar beroende på platsen, medeldjupet är 10 till 15 meter. Vid ytstabilisering blandas Nordkalk Terra in i lera eller torvjord med utrustning som är integrerad i grävmaskinen. Vid ytstabilisering kan jorden bearbetas till ett djup av cirka 5 meter, och med den senaste utrustningen även till 8 meter. Jord kan även torkas med hjälp av kalk, så att maskiner kan köras runt på bygg- eller anläggningsplatsen.

Stabilisation.jpg

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Peter Åkerblom
Peter Åkerblom
Key Account Manager
Cellulosa & papper, bygg
terra-soilstabilation_logo.jpg

Ladda ned Nordkalk Mark och bygg broschyr

Skriv din e-postadress i fältet och klicka på "sänd", så får du vår omarbetade broschyren med e-posten.

Obligatoriska fält


Integritetsskydd

Cover page Bygg och Anläggning.png

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.