KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Finkalcit

Nordkalk C-Series består av mikromalda kalciumkarbonatprodukter (CaCO3) som framställs av högklassig kalcitmarmor.

Nordkalk C-Series produkter används huvudskaligen som fyllmedel inom den kemiska industrin för att ge önskade egenskaper åt polymerföreningar eller för att ersätta andra råmaterial, som polymerer och pigment. Produkterna används särskilt inom målarfärgs-, gummi- och limindustrin.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.