KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Ground Calcium Carbonate - Vitt som marmor

Nordkalk erbjuder anrikad och finmald kalciumkarbonat för GCC-produktion.

Nordkalks finmalda kalciumkarbonat är en produkt av hög kvalitet som används för tillverkning av GCC (Ground Calcium Carbonate). GCC används inom pappers- och kartongindustrin för att göra till exempel finpapper och förpackningskartong.

Nordkalk tillverkar kalcit för GCC i Villmanstrand, Finland, där den lokala marmorn är extremt vit och har en stabil kvalitet. Kalkstenen mals först till en våt massa och den rena kalciten separeras genom flotation.
Även Nordkalks anläggning Tytyri i Lojo, Finland producerar sten för att göra GCC.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.