KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk C-Series

Produktfamiljen Nordkalk C-Series omfattar tre produkter: Nordkalk C2, Nordkalk C5 och Nordkalk C7. De specifika egenskaperna för de olika produkterna presenteras i nedanstående tabell. Produkterna finns att få i små och stora säckar samt som bulkvara.

Nordkalk C-Series   C2  C5  C7
 Medelkornstorlek (d50) μm  2.5  5.0  7.0
 Brytpunkt (d98) μm  10  20  30
 Ljushet (Ry) %  95  95  94
 Oljetal g/100g  25  19  17

I processen avlägsnas orenheter ur kalciten med optisk avskiljning och flotation. Den anrikade kalciten torkas och mals till önskad partikelstorlek i en sluten finmalningsenhet. Alla produkter i Nordkalks C-Series tillverkas i Villmanstrand i Finland och karaktäriseras av sin ljushet.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.