KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Kalksten

Kalkstensprodukter tillverkas genom att bryta kalksten, sedan krossa och sikta den i olika fraktioenner. Kalkstensprodukterna behövs i många olika branscher, till exempel inom stål- och gruvindustrin, vid cellulosa- och pappersproduktion, men även inom miljövård.

Ett antal olika siktade fraktioner finns tillgängliga från 0 – 300 mm. Nordkalks varumärken för fraktionerade kalkstensprodukter är Kalksten och Nordkalk Filtra A.

  • Kalksten: Nordkalks kalkstensprodukter används främst inom stål- och gruvindustrin, miljövård, kemisk industri samt cellulosaindustrin.
  • Nordkalk Filtra A: Nordkalk Filtra A är en högkvalitativ kalkstensprodukt för alkalisering av dricksvatten.
  • Nordkalk Brunnskalk: höjer pH i surt vatten i en grävd brunn.
  • Nordkalk plast och gummifiller: Finmald kalksten för optimal inblandning i plast- och gummiproduktion

Kalksten i stål- och gruvindustrin

Kalksten och kalk ingår i dagens järnmalmspellets, och kalkens förmåga att reagera tillsammans med andra element är en egenskap som nyttjas i många olika processer för att reducera orenheter. Val av fraktion är viktigt och anledningen till valet är olika. Vissa applikationer kräver hög finhet, medan andra kräver grövre kalksten. Vidare måste även materialhanteringen, arbetsmiljö och frysrisk tas i beaktande vid val av fraktion.

De kalkstensbaserade produkterna som används av stålindustrin måste uppfylla noggranna kvalitetskriterier, så att slutprodukten får de egenskaper den behöver. Detta innebär att halter av andra i kalksten naturligt förekommande ämnen, så som kisel, aluminium, titan mm måste matcha applikationens krav. Att välja den mest optimala kalkprodukten ger en enklare processtyrning som hjälper till att matcha högt ställda kvalitetsmål – och håller processkostnaden på en lägre nivå.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Erik Degerstedt
Erik Degerstedt
Key Account Manager
Stål-, gruv- och kemisk industri

Kalksten i miljövård

Kalk är en naturlig del av miljövården, och det gäller inte minst vid vattenrening. Våra kalkstensbaserade produkter används både för framställning av dricksvatten och för rening av avloppsvatten och processvatten från industrin.

Solveig Jakobsson
Solveig Jakobsson
Sales Manager
Energy and Water

Kalksten i mark och bygg

Kalksten är det mest använda byggnadsmaterialet i världen. Det används ofta i byggandet av vägar, tillverkning av betong och andra byggmaterial.

Läs mer

Kalksten i pappers- och cellulosa industrin

Vi erbjuder kalksten av högsta kvalitet, där renhet och jämnhet är främsta fördelarna. Kalksten 8–16 MM IM VE I är en produkt som används som make up-kalk i Mesa-ugnar. Den höga kvaliteten och närheten till kalkbrottet garanterar utmärkta resultat i våra kunders produktion och en trygghet när det gäller leveranserna.

Peter Åkerblom
Peter Åkerblom
Key Account Manager
Cellulosa & papper, bygg

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.