KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

**

Ingen tillträde till objekt
**

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.