KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk Brunnskalk

Nordkalk Brunnskalk höjer pH i surt vatten i en grävd brunn.

Nordkalk Brunnskalk är en ren naturprodukt avsedd för brunnsfilter och kalkinfiltration. Genom att installera ett brunnsfilter förbättras vattenkvaliteten. Önskvärt pH i vattnet är 7-8. Fyll filter och byt sedanbrunnskalken efter 3-5 år. Vattenkvalteten kan också förbättras genom att bygga en kalkinfiltration och låta regn och smältvatten passera en kalkstens bädd före vattnet når brunnen. Kalkstenbädden bör nå ut 1 – 2 meter från brunnskanten och vara c:a 50 cm. 

Se filmen hur Nordkalk Brunnskalk används

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Elisabeth Erichsen
Elisabeth Erichsen
Sales Manager
Lantbruk, Foder och Trädgård

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.