Nordkalk Filtra A

Den miljövänliga metoden

Nordkalk Filtra A

Filtra A används vid vattenverk som använder grundvatten som råvattenkälla. Vattnet leds genom en bädd av krossad kalksten, som höjer pH, alkalinitet och hårdhet i vattnet.

Nordkalk Filtra A är en högkvalitativ kalkstensprodukt för alkalisering av dricksvatten. Alkalisering med kalksten är ett kostnadseffektivt och säkert sätt att öka vattnets pH och hårdhet.

Nordkalk Filtra A är en lösning speciellt för mjuka vatten. Kalkstensalkalisering används allmänt som metod i nordeuropeiska länder. Filtra A används vid vattenverk som använder grundvatten som råvattenkälla. Vattnet leds genom en bädd av krossad kalksten, som höjer pH, alkalinitet och hårdhet i vattnet.

Nordkalk Filtra A - produkter
Nordkalk Filtra A UD
Nordkalk Filtra A VE 

Nordkalk Filtra A
112 kt, uppdaterad den 2021-10-28

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Solveig Jakobsson
Solveig Jakobsson
Sales Manager
Energy and Water
Environment

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.