KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk Plast och gummifiller

Nordkalk plast och gummifiller är finmald kalksten producerad för optimal inblandning.

Olika fraktioner (70µm upp till 1mm) finns tillgängligt. Beroende på er applikation, åtgång och materialhantering väljs det materialet som passar er bäst. Kalk kan ändra de mekaniska och termiska egenskaperna likväl som ytegenskaperna. För er specifika process tittar vi också på vilken logistiklösning och paketering som är mest fördelaktig. Finmalda kalkprodukter finns tillgängliga i Ignaberga (Hässleholm), Uddagården (Falköping) och Köping.

Comparison table NK

Generella fördelar med olika fillermaterial i plast. Wollastonit erbjuder många fördelar och kan med fördel användas när kraven på slutprodukten är väldigt höga. Finmald kalksten (Nordkalk plast- och gummifiller) är ett kostnadseffektivt fillermaterial, som även förbättrar vissa ytegenskaper. Finmald kalksten är också ”snäll” mot utrustningen och ger mindre slitage.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Erik Degerstedt
Erik Degerstedt
Key Account Manager
Stål- och gruvindustri

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.