KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk AtriGran -Granulerad kalk höjer snabbt markens pH

AtriGran är en granulerad jordförbättringskalk som tillverkas av synnerligen finkornig och högklassig kalksten. Den snabbverkande och dammfria kalken lämpar sig utmärkt för t.ex. precisionskalkning av sura problemområden på åkrarna. Tack vare sin gryniga form är produkten lätt att sprida själv med gödselspridare.

AtriGran levitystä

Liksom jordförbättringskalk i mjölform höjer AtriGran åkerns pH och förbättrar effektivt växternas tillgång till näring samt skyddar dem från skadlig inverkan av tungmetaller som aluminium och järn. Kalkningen
höjer pH-värdet, vilket främjar nedbrytarbakteriernas aktivitet och därmed förbättrar jordens struktur.

Se filmen hur AtriGran används och sprids

Spridningsmängder

Rekommenderade spridningsmängder (kg/ha) med 1–2 års mellanrum.
Kalkningsmängderna beror på pH-värdet och jordarten.
 

AtriGran spridningsmängder
Mullhalt Grov mineraljord Lerig mineraljord   Lera
 Mullfattig 400  600  800 
 Mullrik 600 800 1000
 Mycket mullrik 1000  1200 1400

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Elisabeth Erichsen
Elisabeth Erichsen
Sales Manager
Lantbruk, Foder och Trädgård

Ladda ned broschyr

Nordkalk AtriGran broschyr
230 kt, uppdaterad den 2018-04-13

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.