KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk Limus

Nordkalk Limus är ett vitt fyllnadsmedel som är ett ekonomiskt sätt att ersätta en del av cementen i betongtillverkning. Med fyllnadsmedel av kalksten blir betongen ljusare i färgen med mindre variation och det blir mindre krympning eftersom kalk krymper mindre än cement.

En grönare lösning

Eftersom det kalkstensbserade fyllmedlet kan ersätta en del av cementinnehållet, minskas miljöbelastningen. Kalksten ger en mer stabil betongkvalitet, vilket minskar mängden kassationer och förbättrar hållbarheten, som i sin tur ger längre livslängd för betongkonstruktioner.
Fyllmedel av kalksten sparar alltså cement, förbättrar kvaliteten på betongen och minskar miljöpåverkan. Med Nordkalk Limus får man den bästa, självkompakterande betongen. Nordkalk Limus tillverkas i Sverige på Nordkalks enheter i Köping, Ignaberga (Hässleholm) och Orsa.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Mikael Dellhammar
Mikael Dellhammar
Key Account Manager
Bygg och anläggning

dumpperi_500_px_mx4r.jpg

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.