KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk Trädgårdskalk

Nordkalk Trädgårdskalk ger förutsättningar för jorden att vara i balans med mål värde runt pH 6,5. Förebygger årlig försurning från nederbörd och gödsling. Kalka årligen för full effekt i odlingen.

Nordkalk Trädgårdskalk 0-2 mm

  • 15 kg
  • Ursprung Uddagården Falköping
  • Främjar biologisk aktivitet
  • Höjer pH, främjar tillväxt och näringsupptag
  • Förebygger årlig försurning
  • Ger luftigare struktur och främjar vattengenomsläppligheten
  • Ger växterna motständskraft mot vissa sjukdommar

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Elisabeth Erichsen
Elisabeth Erichsen
Sales Manager
Lantbruk, Foder och Trädgård

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.