KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalks produkter

Kalkstensbaserade produkter - som oftast går under namnet kalk - används av många olika industribranscher, för miljövård och inom lantbruket. Nordkalks huvudprodukter är kalksten, kalkstenskross och- mjöl, anrikad kalcit samt bränd och släckt kalk. I produktsortimentet ingår också dolomit och det sällsynta mineralet wollastonit, som förekommer i anslutning till kalksten.

Kalksten är en ren naturprodukt

Kalksten är ursprungligen en sedimentär karbonatsten som huvudsakligen består av mineralet kalcit som också kallas kalciumkarbonat (CaCO3). Ren kalksten innehåller 95-100 % kalciumkarbonat. Kalksten är en av de vanligaste stenarterna på jorden, men i den nordiska berggrunden är förekomsten av kalksten begränsad 

Kalksten är en ren naturprodukt som i krossad eller mald form kan användas som sådan. Då den förädlas till kalciumoxid (bränd kalk) eller kalciumhydroxid (släckt kalk) ökar dess reaktivitet och den binder lättare orenheter. Kalkstensbaserade produkter används i många olika processer för att avlägsna orenheter eller som neutraliseringsämne. Dylika cleantech-lösningar minskar processernas miljöpåverkan och deras betydelse växer stadigt.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.