KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

CE märkning

Byggmaterial

EN 459-1:2010

Nordkalk SL LA, Landskrona

CERTIFIKAT LA Tillverkningskontroll i fabrik - EN 459-1
196 kt, uppdaterad den 2021-04-23
Prestandadeklaration Nordkalk SL LA (bulk)
48 kt, uppdaterad den 2022-01-20
Prestandadeklaration Nordkalk SL LA (säck)
46 kt, uppdaterad den 2022-01-20
Declaration of performance Nordkalk SL LA (bag)
47 kt, uppdaterad den 2022-01-20
Suoritustasoilmoitus Nordkalk SL LA (säkki)
882 kt, uppdaterad den 2021-04-26

Nordkalk QL 0-0,1 LA, Landskrona

CERTIFIKAT LA Tillverkningskontroll i fabrik - EN 459-1
107 kt, uppdaterad den 2021-04-23
Prestandadeklaration Nordkalk QL 0-0,1 LA (EN 459-1)
44 kt, uppdaterad den 2022-01-18

Nordkalk QL CL90-Q Lärbro, Gotland

CERTIFIKAT KPAB Tillverkningskontroll i fabrik - EN 459-1 (1)
142 kt, uppdaterad den 2021-04-23
Prestandadeklaration Bränd kalk CL 90-Q (EN 459-1)
42 kt, uppdaterad den 2022-01-18

Kalkstensbaserade produkter och dolomitsten används som råmaterial i ett stort antal byggmaterial.

Kalciumkarbonat eller kalksten används för framställning av cement, som fyllnadsmedel i spackel, puts, tegel, takpapp, plastmattor, målarfärg, betong och lättbetong. Bränd kalk eller kalciumoxid används vid tillverkning av kalksandsprodukter där den släcks i processen och fungerar som bindemedel. Släckt kalk eller kalciumhydroxid används som bindemedel i spackel och puts. Dolomitsten används i framställningen av stenull.

Nordkalk utvecklar och säljer specialprodukter för alla de olika behoven inom byggmaterialindustrin. Nordkalks expertteam för byggmaterial-industrin utvecklar nya kundanpassade produkter och ger rådgivning till kunder.

Produkter för betong

EN 12620:2002/A1:2008

Limus är produktnamnet för Nordkalks kalkfillerprodukter för betongmarknaden. I produktsortimentet ingår kalkfiller från följande produktionsplatser, Ignaberga (Hässleholm) och Köping.

Nordkalk Limus 15, Ingaberga

CERTIFIKAT IG Tillverkningkontroll i fabrik - EN 12620
150 kt, uppdaterad den 2021-04-23
Prestandadeklaration Nordkalk Limus 15 (EN 12620).pdf
49 kt, uppdaterad den 2022-01-18

Nordkalk Limus 25, Köping

CERTIFIKAT KÖ Tillverkningskontroll i fabrik - EN 12620;EN 13043
151 kt, uppdaterad den 2021-04-23
Prestandadeklaration Nordkalk Limus 25 (EN 12620)
51 kt, uppdaterad den 2022-01-18

Nordkalk Limus 40, Köping

CERTIFIKAT KÖ Tillverkningskontroll i fabrik - EN 12620;EN 13043
151 kt, uppdaterad den 2021-04-23
Prestandadeklaration Nordkalk Limus 40 (EN 12620)
57 kt, uppdaterad den 2022-01-18

Fin eller finare kalkstensfiller?

Med tillsats av kalkfiller ökas mängden pasta, vilket är ett villkor för att skapa rörlighet i betongen. Beroende på kalkfillrets fraktion påverkas betongens viskositet och stabilitet.

Ett grövre filler ger i huvudsak ett underlag för rörlighet, t ex då krossad ballast används.

Ett finare filler med en större specifik yta ger en högre viskositet och en bättre stabilitet. Kalkfiller kan med fördel användas i all typ av betong för att förbättra reologin.

Med tillsats av kalkfiller ges generellt en ökad hållfasthet, gäller såväl den tidiga hållfastheten som sluthållfastheten. En finmald kalkfiller, t ex Limus 15 ger bäst effekt vad gäller tidig hållfasthet.

Produkter för asfalt

EN 13043:2002/AC:2004

För att få en behaglig och säker bilresa skall vägen vara av hög kvalitet. För att detta skall uppnås är vägens jämnhet av stor betydelse. För att minimera trafikstörningar i form av underhållsarbeten är även livslängden en viktig faktor.

En asfaltmassa av hög kvalitet och en väl uppbyggd och stabiliserad grund är en förutsättning och i alla dessa steg är vår kalk betydelsefull.

Nordkalk KÖ 100, Köping

CERTIFIKAT KÖ Tillverkningskontroll i fabrik - EN 12620;EN 13043
151 kt, uppdaterad den 2021-04-23
Prestandadeklaration Nordkalk KÖ 100 (EN 13043)
48 kt, uppdaterad den 2022-01-18

Nordkalk UD 200, Uddagården

CERTIFIKAT UD Tillverkningskontroll i fabrik - EN 13043
151 kt, uppdaterad den 2021-04-23
Prestandadeklaration Nordkalk UD 200 (EN 13043)
49 kt, uppdaterad den 2022-01-18

Nordkalk IG 200, Ignaberga

CERTIFIKAT IG Tillverkningskontroll i fabrik - EN 13043
106 kt, uppdaterad den 2021-04-23
Prestandadeklaration Nordkalk IG 200 (EN 13043).pdf
53 kt, uppdaterad den 2022-01-18

Produkter för bruk

EN 13139:2002/AC:2004

Nordkalk KÖ 100, Köping

CERTIFIKAT KÖ Tillverkningskontroll i fabrik - EN 13139
106 kt, uppdaterad den 2021-04-23
Prestandadeklaration Nordkalk KÖ 100 (EN 13139)
54 kt, uppdaterad den 2022-01-18

Nordkalk IG 200, Ignaberga

CERTIFIKAT IG Tillverkningskontroll i fabrik - EN 13139
106 kt, uppdaterad den 2021-04-23
Prestandadeklaration Nordkalk IG 200 (EN 13139).pdf
60 kt, uppdaterad den 2022-01-18

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.