KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Kalk är en viktig del i din vardag

Kalksten är ett mångsidigt och ofta oersättligt råmaterial med många olika användningsområden. Den spelar en viktig roll vid framställningen av många av de produkter som är en del av vår välfärd. Var och en av oss använder dagligen produkter som har tillverkats med hjälp av kalksten.

Drycker

Till saft och kaffe används dricksvatten av god kvalitet, som har renats med kalkstensbaserade produkter. 

Bestick

De bestick du använder vid frukosten är gjorda av stål och stålindustrin använder kalk i många olika skeden i tillverkningsprocessen.

Tidskrifter

Vid tillverkningen av tidskriftspapper och mjölkkartonger används kalkstenbaserade produkter både som fyllmedel och pigment. En tidskrift kan ända upp till hälften bestå av kalksten! 

Socker

Vid framställningen av socker använder man kalk för att binda orenheter. 

Mjölk

Korna producerar mjölk till ditt frukostbord och de behöver kalcium för både benbyggnad och nervsystem. Kalcium får de via foderkalk, som tillverkas av den allra renaste kalkstenen.

Glas

Nästan en tredjedel av glasmassan är kalksten. 

Plast

Wollastonit används för att öka plastens slagtålighet. 

Brödsäd och grönsaker

Brödsäd och grönsaker trivs bra i en välkalkad åker, eftersom kalkstenen minskar surheten i jorden och frigör näringsämnen så att de kommer växterna till godo. 

Ägg

Det bildas inget skal på hönsägget, om hönan inte får kalk. 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.