KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Produktionsprocess

Nordkalk bryter kalksten och förädlar den till krossade och malda kalkstensprodukter, anrikad kalcit samt bränd och släckt kalk. Till produktsortimentet hör också dolomit och wollastonit.

Stenmaterialet genomgår ett eller flera krossningsskeden samt siktning.

Krossning

Den brutna stenen transporteras till grovkrossen och därifrån vidare för förädling.

Sortering/ siktning

Stenmaterialet genomgår ett eller flera krossningsskeden samt siktning.

Slutprodukt

Kalksten

Slutprodukt

Kalkstens-mjöl

Malning

Mjölet framställs genom att mala kalksten i olika typer av kvarnar.

Kalkugn

Krossad och mald kalksten (CaCO3) bränns antingen i en roter- eller schaktugn, där den sönderfaller i kalciumoxid eller bränd kalk (CaO) och koldioxid (CO2).

Krossning

Den brända kalken krossas.

Slutprodukt

Bränd kalk = QL

Siktning

Efter krossning siktas den brända kalken till olika fraktioner.

Malning

Den brända kalken finmals.

Släckning

Släckt kalk framställs genom att tillsätta vatten i bränd kalk. Kalciumoxiden reagerar med vattnet och förvandlas till kalciumhydroxid (Ca(OH)2), släckt kalk.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.