KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Släckt kalk

Nordkalk erbjuder släckt kalk (kalciumhydroxid) i hög kvalitet, som pulver eller i granulerad form. Släckt kalk framställs genom att tillsätta vatten till bränd kalk. Kalciumoxid reagerar med vattnet och omvandlas till kalciumhydroxid. Slutprodukten blir ett torrt, vitt pulver.

Nordkalks varumärken är Nordkalk SL (pulverform) och Nordkalk Filtra G (granul-form).  Släckt kalk ingår även i en del av vårt FOSTOP® -koncept

  • Nordkalk SL Nordkalks varumärken är Nordkalk SL (pulverform) och Nordkalk Filtra G (granul form).
  • Nordkalk Filtra G: Granulerad släckt kalk för rökgasrening och miljötillämpningar.
  • FOSTOP®: Släckt kalk finns även i en del av  Nordkalks FOSTOP® -koncept.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.