KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk Filtra G

Nordkalk Filtra G är en granulerad, släckt kalkprodukt. Den används främst för att absorbera svavelföreningar i rökgaser men även i andra miljöapplikationer, till exempel vattenrening.

Nordkalk Filtra G är i form av granuler, vilket gör produkten lätt att hantera och med minimal damning. Den marina varianten är anpassad utifrån beprövade, landbaserade applikationer.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Solveig Jakobsson
Solveig Jakobsson
Sales Manager
Energy and Water

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.