KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk Filtra G

Nordkalk Filtra G är en granulerad, släckt kalkprodukt. Den används främst för att absorbera svavelföreningar i rökgaser men även i andra miljöapplikationer, till exempel vattenrening.

Nordkalk Filtra G är i form av granuler, vilket gör produkten lätt att hantera och med minimal damning. Den marina varianten är anpassad utifrån beprövade, landbaserade applikationer.

Läs mer om Rökgasrening för fartyg

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.