KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk SL

Nordkalk SL (släckt kalk) är lämplig för många användningsområden, men dess huvudsakliga användning är neutralisering i kemiska processer och miljövård (t ex rökgas- och vattenrening). Vi erbjuder släckt kalk i bulkform, storsäck och småsäck.

Nordkalk SL i vattenbehandling

Nordkalk levererar flera kalkprodukter som höjer vattnets pH och alkalinitet effektivt. Kalkprodukterna skiljer sig från varandra kemiskt och påverkar processen och slutresultatet på olika sätt. Med bränd kalk (kalciumoxid) och släckt kalk (kalciumhydroxid) kan pH på avloppsvattnet lätt regleras till önskvärd nivå. Kalk används också för slambehandling i reningsverk, både vid konditionering, stabiliering och hygienisering. Här används både bränd och släckt kalk.

Nordkalk SL i mark och bygg

Nordkalk SL används för tillverkning av kalkbaserad färg, lämplig för stall, såväl som jordkällare. Kalkfärgytan är hygienisk, eftersom färgen innehåller neutraliserande kalciumhydroxid. Kalkfärg avtar och färgen måste förnyas med jämna mellanrum, för att bibehålla den önskade effekten. Den används även till asfalt med höga hållfasthetskrav samt till olika typer av torrbruk. 

Nordkalk SL i stål- och gruvindustrin

Nordkalks varumärke för stål- och gruvindustrin är Nordkalk SL som levereras i pulverform. Dess huvudsakliga användning är neutralisering av pH-värdet i kemiska processer och miljövård (t ex rökgas- och vattenrening). Produkten finns i bulkform eller förpackad i säck. Bulkleveranser, oftast med helt fylld bulkbil, passar kunder med lite större behov. Släckt kalk förpackad i säck väljs ofta av hanteringsskäl eller att behovet inte är så stort.

Även olika släckta kalkprodukter har olika egenskaper. Nordkalk har produkter som passar olika applikationer inom stål- och gruvindustri, till exempel applikationer med krav på fin partikelstorlek, vilket är avgörande i vissa metallurgiska applikationer. 

Nordkalk SL i pappers- och massaindustrin

Nordkalk SL är vårt varumärke för släckt kalk, med flera produkter anpassade för pappers- och massaindustrin (Nordkalk SL LA, Nordkalk SL KÖ, Nordkalk SL VE, Nordkalk SL LU). Eftersom släckt kalk är en förhållandevis billig produkt utgör kostnaden att förflytta produkten en stor del av priset. Därför har vi placerat flera fabriker strategiskt runt om i Sverige för att kunna erbjuda snabbare leveranser och optimal logistik.

water-and-hand_2zsj.jpg

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Solveig Jakobsson
Solveig Jakobsson
Sales Manager
Energy and Water
Peter Åkerblom
Peter Åkerblom
Key Account Manager
Papper och cellulosa, kemi, bygg och anläggning
Erik Degerstedt
Erik Degerstedt
Key Account Manager
Stål- och gruvindustri

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.