KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk SL

Nordkalk SL är lämplig för många användningsområden, men dess huvudsakliga användning är neutralisering i kemiska processer och miljövård (t ex rökgas- och vattenrening).

Nordkalk SL  används för tillverkning av kalkbaserad färg, lämplig för stall, såväl som jordkällare. Kalkfärgytan är hygienisk, eftersom färgen innehåller neutraliserande kalciumhydroxid. Kalkfärg avtar och färgen måste förnyas med jämna mellanrum, för att bibehålla den önskade effekten.

water-and-hand_2zsj.jpg

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Henrik Nordholm
Henrik Nordholm
Sales Development Manager
Miljö, Fostop
Peter Svangård
Peter Svangård
Sales Manager
Stål- och gruvindustri
Mikael Dellhammar
Mikael Dellhammar
Sales Manager
Bygg och anläggning

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.