KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk Wollastonit

Nordkalk W-Series omfattar ett brett urval av wollastonitprodukter. Wollastonit (CaSiO3) är ett vitt, nålformat kalciumsilikatmineral som förekommer i naturen. Det mångsidiga mineralet är ett populärt råmaterial med många olika användningsområden vid tillverkningen av plast, målarfärger och ytbeläggningar, keramik och friktionsmaterial.

Wollastonitens unika egenskaper, dess kemiska sammansättning, höga ljushet, alkaliska pH och nålformade partiklar i kombination med Nordkalks höga och jämna kvalitet samt långa produktionserfarenhet vid i gruvan i Villmanstrand, har gjort att Nordkalks wollastonitprodukter efterfrågas över hela världen.

Tack vare den förstklassiga kvaliteten hos Nordkalks wollastonitprodukter används W-Series-produkterna som ett funktionellt bindemedel i applikationer med höga tekniska krav. Wollastoniten förbättrar bl.a. slutproduktens mekaniska egenskaper och slittålighet i plastblandningar, i bilars och bilmotorers plastdelar samt i olika el-isoleringsmaterial.

Tack vare wollastonitens månsidiga fysikalisk-kemiska egenskaper används den som fyllmedel i många slags målarfärger och ytbeläggningar. I färger och ytbeläggningsprodukter för industrin används den för att förhindra korrosion, förstärka ytan och förhindra att den spricker. I pulverfärger förbättrar wollastoniten bl.a. värmebeständigheten och de mekaniska egenskaperna samt förbättrar slitytan på de färger som används för vägmärkning.

I keramik och friktionsmaterial medför wollastonitens kemiska egenskaper många processtekniska fördelar, den är ett ljust och förstärkande fyllmedel som förbättrar de mekaniska egenskaperna.

Nordkalk W-Series wollastonitprodukter klassificeras utgående från partiklarnas form och storlek. Dessutom finns Nordkalks wollastonitprodukter att få som olika slags ytbehandlingar som stöder växelverkan mellan wollastonit och polymerer och därmed effektiviserar wollastonitens funktion. 

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Peter Åkerblom
Peter Åkerblom
Key Account Manager
Cellulosa & papper, bygg

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.