KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk W-Series

Nordkalk W-Series wollastonitprodukter klassificeras utgående från partiklarnas form och storlek. Dessutom finns Nordkalks wollastonitprodukter att få som olika slags ytbehandlingar som stöder växelverkan mellan wollastonit och polymerer och därmed effektiviserar wollastonitens funktion.

Tack vare den förstklassiga kvaliteten hos Nordkalks wollastonitprodukter används W-Series-produkterna som ett funktionellt bindemedel i applikationer med höga tekniska krav. Wollastoniten förbättrar bl.a. slutproduktens mekaniska egenskaper och slittålighet i plastblandningar, i bilars och bilmotorers plastdelar samt i olika el-isoleringsmaterial.

Tack vare wollastonitens månsidiga fysikalisk-kemiska egenskaper används den som fyllmedel i många slags målarfärger och ytbeläggningar. I färger och ytbeläggningsprodukter för industrin används den för att förhindra korrosion, förstärka ytan och förhindra att den spricker. I pulverfärger förbättrar wollastoniten bl.a. värmebeständigheten och de mekaniska egenskaperna samt förbättrar slitytan på de färger som används för vägmärkning.

I keramik och friktionsmaterial medför wollastonitens kemiska egenskaper många processtekniska fördelar, den är ett ljust och förstärkande fyllmedel som förbättrar de mekaniska egenskaperna.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Juuso Hakala
Juuso Hakala
Sales Manager
Specialty Products

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.